會員首次綁定 ,月月抽好禮

 

【2020年7月份得獎名單】

會員姓名     會員手機

應O喬    0900xxxxxx
張O婷    0908xxxxxx
陳O妤    0932xxxxxx
宋O蓓    0915xxxxxx
王O涵    0913xxxxxx
廖O妤    0928xxxxxx
高O喬    0979xxxxxx
田O文    0955xxxxxx
廖O蕙    0953xxxxxx
邱O瑜    0988xxxxxx
李O蓁    0987xxxxxx
張O玫    0989xxxxxx
吳O榕    0955xxxxxx
張O郁    0939xxxxxx
鄒O婷    0919xxxxxx
葉O容    0987xxxxxx
蕭O綸    0918xxxxxx
林O婷    0911xxxxxx
劉O芃    0938xxxxxx
魏O慧    0963xxxxxx
林O貽    0934xxxxxx
陳O穎    0982xxxxxx
曾O茹    0963xxxxxx
張O如    0905xxxxxx
賴O吟    0937xxxxxx
林O汝    0936xxxxxx
邱O雯    0933xxxxxx
NOme    Mobixxxxxx
游O純    0937xxxxxx
徐O青    0928xxxxxx
蕭O薇    0972xxxxxx
孔O如    0968xxxxxx
張O瑄    0976xxxxxx
李O娟    0958xxxxxx
李O婷    0986xxxxxx
尚O榮    0987xxxxxx
陳O樺    0977xxxxxx
翁O雅    0976xxxxxx
蔣O紋    0936xxxxxx
周O蘋    0930xxxxxx
張O涵    0970xxxxxx
張O婷    0979xxxxxx
沈O慈    0977xxxxxx
林O瑩    0928xxxxxx
張O芳    0934xxxxxx
吳O瑜    0966xxxxxx
王O又    0906xxxxxx
黃O花    0970xxxxxx
陳O汎    0905xxxxxx
林O婷    0931xxxxxx
林O靖    0913xxxxxx
楊O璇    0912xxxxxx
林O苹    0988xxxxxx
鄭O敏    0909xxxxxx
林O臻    0919xxxxxx
葉O綺    0930xxxxxx
黃O如    0981xxxxxx
林O瑜    0922xxxxxx
沈O婷    0911xxxxxx
王O心    0933xxxxxx
許O維    0909xxxxxx
林O潔    0975xxxxxx
徐O筑    0912xxxxxx
蔡O絜    0932xxxxxx
陳O妗    0973xxxxxx
林O穎    0921xxxxxx
李O漪    0926xxxxxx
林O儀    0985xxxxxx
薛O慈    0989xxxxxx
張O依    0910xxxxxx
李O玲    0936xxxxxx
陳O綺    0955xxxxxx
陳O莉    0982xxxxxx
劉O涵    0938xxxxxx
施O心    0982xxxxxx
卓O婷    0905xxxxxx
秦O璦    0917xxxxxx
蔡O柔    0953xxxxxx
賴O慈    0966xxxxxx
劉O宜    0928xxxxxx
趙O榕    0938xxxxxx
簡O芬    0987xxxxxx
李O妮    0915xxxxxx
趙O婷    0983xxxxxx
林O璇    0903xxxxxx
謝O環    0910xxxxxx
楊O慧    0921xxxxxx
黃O潔    0955xxxxxx
白O萱    0918xxxxxx
林O樺    0912xxxxxx
方O    0983xxxxxx
阿O西    0939xxxxxx
劉O宜    0972xxxxxx
楊O瑄    0968xxxxxx
許O妮    0955xxxxxx
吳O薇    0912xxxxxx
陳O帆    0976xxxxxx
陳O琪    0918xxxxxx
黃O怡    0960xxxxxx
林O婷    0952xxxxxx
 

 

 

【2020年6月份得獎名單】

會員姓名     會員手機

游O穎                0916xxxxxx
黃O                    0982xxxxxx
游O婷                0934xxxxxx
高O樺                0920xxxxxx
林O婷                0937xxxxxx
陳O羚                0986xxxxxx
林O慧                0930xxxxxx
陳O婕                0981xxxxxx
鐘O樺                0963xxxxxx
張O青                0919xxxxxx
徐O鈺                0972xxxxxx
張O鳳                0933xxxxxx
蔡O靜                0912xxxxxx
陳O慈                0988xxxxxx
黎O雅                0989xxxxxx
游O宜                0921xxxxxx
何O如                0912xxxxxx
莊O芬                0970xxxxxx
陳O君                0929xxxxxx
曹O昕                0978xxxxxx
劉O娉                0968xxxxxx
洪O婷                0917xxxxxx
張O瑄                0903xxxxxx
蕭O珊                0933xxxxxx
吳O函                0911xxxxxx
李O涵                0918xxxxxx
劉O函                0989xxxxxx
方O媛                0903xxxxxx
吳O芳                0912xxxxxx
蔡O格                0979xxxxxx
陳O勻                0939xxxxxx
田O怡                0928xxxxxx
沈O婷                0919xxxxxx
劉O婷                0921xxxxxx
周O軒                0933xxxxxx
胡O芬                0981xxxxxx
劉O安                0935xxxxxx
郭O嬰                0983xxxxxx
鄭O云                0922xxxxxx
羅O妤                0937xxxxxx
簡O佩                0928xxxxxx
盧O芸                0901xxxxxx
黃O婷                0916xxxxxx
蔡O諠                0905xxxxxx
盧O妤                0912xxxxxx
林O鈺                0968xxxxxx
廖O鈞                0976xxxxxx
唐O慧                0903xxxxxx
盧O珺                0953xxxxxx
吳O純                0930xxxxxx
張O庭                0978xxxxxx
陳O如                0926xxxxxx
楊O芸                0952xxxxxx
陳O怡                0970xxxxxx
梁O凌                0905xxxxxx
李O嘉                0981xxxxxx
李O蓁                0905xxxxxx
高O婷                0970xxxxxx
陳O令                0936xxxxxx
林O品                0988xxxxxx
廖O瑄                0929xxxxxx
李O茹                0911xxxxxx
林O靜                0984xxxxxx
陳O意                0972xxxxxx
蔡O梋                0938xxxxxx
王O柔                0916xxxxxx
黃O樺                0977xxxxxx
陳O芳                0910xxxxxx
李O芳                0912xxxxxx
游O潔                0910xxxxxx
林O玲                0916xxxxxx
陳O竹                0977xxxxxx
李O瑜                0953xxxxxx
賴O汝                0987xxxxxx
沈O慶                0978xxxxxx
李O儀                0927xxxxxx
林O旻                0927xxxxxx
朱O諭                0936xxxxxx
許O慧                0922xxxxxx
陳O伶                0955xxxxxx
廖O俞                0956xxxxxx
盧O淇                0973xxxxxx
蕭O玉                0978xxxxxx
徐O芹                0919xxxxxx
李O儀                0976xxxxxx
邵O相                0939xxxxxx
林O萱                0978xxxxxx
潘O晴                0973xxxxxx
張O琪                0926xxxxxx
許O茹                0909xxxxxx
黃O婷                0982xxxxxx
吳O芬                0939xxxxxx
龍O文                0986xxxxxx
蘇O甄                0981xxxxxx
林O靜                0934xxxxxx
郭O宜                0958xxxxxx
陳O瑩                0983xxxxxx
姜O璇                0925xxxxxx
陳O蓁                0921xxxxxx
王O鈞                0987xxxxxx